Už vyšla 3. výročná správa o vykonávaní a presadzovaní obchodnej politiky EÚ. Vyplýva z nej, že hodnota obchodu EÚ prebiehajúceho na základe dohôd o voľnom obchode s partnermi po celom svete v roku 2022 prvýkrát prekročila dva bilióny eur. V správe Európskej komisie sa uvádza, že obchod s našimi 20 najväčšími partnermi, s ktorými Únia uzavrela obchodné dohody, vzrástol v roku 2022 v priemere približne o 30 %. Komisii sa v spolupráci s členskými štátmi a podnikmi EÚ takisto podarilo vyriešiť viac ako 30 prekážok obchodu v 19 krajinách. Odstránenie prekážok, ktoré stáli v ceste obchodu za posledných päť rokov, pomohlo len v roku 2022 odblokovať vývoz z EÚ v hodnote 7 miliárd eur. Naše dohody zároveň prinášajú silnejšiu ochranu životného prostredia a pracovných práv.