Európska komisia predložila novú stratégiu EÚ, ako lepšie prispievať k multilateralizmu založenému na pravidlách. V návrhu sa odporúča využitie všetkých nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, vrátane rozsiahlej politickej, diplomatickej a finančnej podpory, v prospech celosvetového mieru a bezpečnosti, ochrany ľudských práv a medzinárodného práva a na podporu mnohostranných riešení globálnych výziev. EÚ musí posilniť svoje vedúce postavenie a „konať ako celok“ a „uspieť ako celok“. Bude preto presadzovať efektívnejšie koordinačné mechanizmy v oblasti spoločných priorít a lepšie využívať svoju kolektívnu výhodu vrátane skúseností z uplatňovania prístupu „Tím Európa“. Jej demokratické a jedinečné regulačné silné stránky sú výhodou, ktorá pomáha budovať lepší svet, zatiaľ čo jej bezpečnostné a obranné štruktúry podporujú celosvetové úsilie o zachovanie, udržanie a budovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú Európsky parlament a Radu, aby tento prístup schválili a spolupracovali na týchto prioritách.