Aliancia prinesie konkrétne výsledky, ako napríklad až 10 miliónov nových pracovných miest v priebehu nasledujúcich 5 rokov.  Až 35-tisíc študentov a akademických pracovníkov z Afriky sa zúčastní programu Erasmus+, 750 tisíc ľudí absolvuje odbornú prípravu zameranú na rozvoj zručností či 30 miliónov ľudí a spoločností bude môcť využívať prístup k elektrickej energii vďaka znásobeným investíciám EÚ do energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšeniu výrobnej kapacity o 5 GW.