Európska komisia víta, že Rada EÚ schválila aktualizáciu odporúčania o koordinácii obmedzení voľného pohybu v rámci EÚ. Komisia navrhla túto aktualizáciu 31. mája. Členské štáty sa okrem iného dohodli, že občania, ktorí boli úplne zaočkovaní alebo sa už zotavili z ochorenia COVID-19, by mali byť oslobodení od cestovných obmedzení. Členské štáty sa dohodli aj na vyjasnených a zjednodušených cestovných požiadavkách: Cestujúci z oranžových oblastí by sa pred vycestovaním mali preukázať negatívnym testom, zatiaľ čo od cestujúcich z červených oblastí by sa mohlo vyžadovať, aby podstúpili karanténu, pokiaľ nemajú negatívny test. V odporúčaní sa objasňujú pravidlá pre deti vo veku do dvanástich rokov, pričom sa zabezpečuje jednota podmienok pre rodiny pri cestovaní a stanovuje sa harmonizované obdobie platnosti testov: 72 h v prípade PCR testov a 48 hodín v prípade antigénových rýchlotestov. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a pokrok v očkovaní boli upravené aj prahové hodnoty mapy EDCD. Odporúčanie tiež umožňuje členským štátom, aby v rámci „núdzovej brzdy“ opätovne zaviedli cestovné opatrenia v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie.