Komisia predstavila nové opatrenia, ktoré pripravia pôdu pre hladký prechod na nové pravidlá pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od januára 2021. Opatrenia by mali pomôcť členským štátom získať daňové príjmy vo výške 5 miliárd eur, o ktoré každoročne v tomto sektore prichádzajú. Táto strata má pritom do roku 2020 narásť až na 7 miliárd eur. Navrhované právne predpisy sú zamerané aj na zníženie administratívnej záťaže pre podniky predávajúce tovar online. Jedným z opatrení je zavedenie elektronického obchodného portálu pre DPH alebo „jednotného kontaktného miesta“. Bez tohto portálu by sa spoločnosti museli zaregistrovať v každom členskom štáte EÚ, do ktorého chcú predávať; takto všetko čo sa týka platby DPH zariadia na jednom mieste.