Európska komisia navrhla odpovedať na ťažkosti, ktoré v dôsledku brexitu zažívajú obyvatelia Severného Írska, na mieru prispôsobenými opatreniami. Tie by mali ďalej uľahčiť pohyb tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska.Tomuto návrhu v uplynulých mesiacoch predchádzali rozsiahle rokovania s vládou Spojeného kráľovstva, ako aj diskusie s politickými lídrami, podnikmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami v Severnom Írsku, na ktoré sa Európska komisia obrátila. Ideovo vychádza aj z bodov, ktoré vláda Spojeného kráľovstva uviedla vo svojom dokumente pre parlament (command paper) uverejnenom v júli 2021. V dnešnom balíku sa navrhuje ďalšia flexibilita v oblasti potravín, zdravia rastlín a zvierat, ciel, liekov a spolupráce so zainteresovanými stranami zo Severného Írska. Navrhuje sa v ňom zmeniť model vykonávania protokolu tak, aby sa medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom významne uľahčil tok tovaru, ktorý má zostať v Severnom Írsku. Komisia verí, že tento balík opatrení prinesie Severnému Írsku priamo na mieste skutočnú zmenu a vyrieši problémy s pohybom tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska, ktoré po brexite trápia obyvateľov a podniky Severného Írska. Tieto opatrenia dopĺňajú balík predložený v júni 2021, ktorý uľahčuje prepravu živých zvierat z Veľkej Británie do Severného Írska. Komisia je teraz pripravená viesť so Spojeným kráľovstvom intenzívne rokovania s cieľom dospieť čo najskôr k dohode na trvalom spoločnom riešení. Komisia pritom bude postupovať v úzkej spolupráci a neustálom dialógu s Európskym parlamentom a Radou. Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič k tomu povedal: „Vypočul som si dotknuté strany v Severnom Írsku a nadviazal som s nimi kontakty. Dnešné návrhy sú našou úprimnou odpoveďou na ich znepokojenie. Vložili sme do nich veľa úsilia, aby sme v odozve na obavy ľudí a podnikov v Severnom Írsku priniesli priamo na mieste hmatateľnú zmenu. Tešíme sa na svedomitú a intenzívnu spoluprácu s vládou Spojeného kráľovstva v záujme všetkých komunít v Severnom Írsku.“