Európska komisia udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu Nuvaxovid proti COVID-19 vyvinutú spoločnosťou Novavax. Ide o piatu vakcínu proti tomuto ochoreniu povolenú v EÚ. Vakcína bola povolená na základe pozitívneho vedeckého odporúčania, ktoré vychádza z dôkladného posúdenia bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcíny Európskou agentúrou pre lieky. Členské štáty EÚ rozhodnutie schválili. Komisia na základe kladného stanoviska agentúry EMA overila všetky prvky, ktoré svedčia v prospech udelenia povolenia na uvedenie na trh, a udelenie podmienečného povolenia konzultovala s členskými štátmi. Komisia podpísala zmluvu so spoločnosťou Novavax 4. augusta 2021. Spoločnosť Novavax bude môcť na základe podmienečného povolenia na uvedenie na trh dodať do EÚ 100 miliónov svojej vakcíny proti COVID-19, a to od prvého štvrťroka 2022. Zmluva umožňuje členským štátom v priebehu rokov 2022 a 2023 nakúpiť dodatočných 100 miliónov dávok. Dodanie prvých dávok sa očakáva v prvých mesiacoch roku 2022 a na prvý štvrťrok si členské štáty objednali približne 27 miliónov dávok.