Európska komisia rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca štátnej pomoci do 30. júna 2022. Podľa súčasných pravidiel mala jeho platnosť uplynúť 31. decembra 2021. V záujme ďalšieho urýchlenia oživenia Komisia takisto rozhodla zaviesť na ďalšie obmedzené obdobie dve nové opatrenia, ktoré majú vytvoriť priame stimuly pre súkromné investície zamerané na budúcnosť a podporiť platobnú schopnosť. akéto predĺženie členským štátom umožní v prípade potreby rozšíriť schémy podpory a postarať sa o to, aby podniky, ktoré sú ešte postihnuté krízou, neboli od potrebnej podpory náhle odstrihnuté. Komisia bude zároveň naďalej pozorne monitorovať vývoj pandémie COVID-19 a ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva.Komisia okrem toho do rámca zapracovala niekoľko cielených úprav, medzi nim aj dva nové nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že podpora prebiehajúcej obnovy európskeho hospodárstva bude udržateľná:

  • opatrenia na podporu investícií majú členským štátom pomôcť riešiť nedostatok investícií spôsobený krízou. Tento nástroj môžu členské štáty využívať do 31. decembra 2022; a
  • opatrenia na podporu platobnej schopnosti, ktoré majú mobilizovať súkromné finančné prostriedky a sprístupniť ich na investície do malých a stredných podnikov (MSP) vrátane startupov a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Tento nástroj majú členské štáty k dispozícii do 31. decembra 2023.