Členské štáty EÚ dnes odobrili návrh Komisie, ktorá chce vložiť 444 miliónov eur do prioritných európskych projektov energetickej infraštruktúry. Ako najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie vybrala 18 projektov zameraných na elektrinu a tzv  inteligentné siete a plyn. Cez ne chce pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Investície do udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie urýchľujú premenu európskej energetiky a umožňujú rásť hospodárstvu aj zamestnanosti ohľaduplne voči životnému prostrediu – a to všetko sú dôležité priority Junckerovej Komisie. Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal: Vítam dnešné rozhodnutie členských štátov, ktorým odsúhlasili 444 miliónov eur na projekty navrhnuté Európskou komisiou v oblasti energetickej infraštruktúry. Na spolufinancovanie z prostriedkov fondu – Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility  – CEF) bolo vybraných až 18 projektov.  Ide najmä o projekty, ktoré prepájajú sever s juhom Európy dobudovaním infraštruktúry v sektoroch elektriny, plynu či inteligentných sietí.  Som rád, že medzi projektmi, ktoré dostanú pomoc , sú aj dva spojené so Slovenskom – práce na slovensko-poľskom plynovom prepojení vo výške 107 miliónov eur a projekt štúdie týkajúcej sa plynového potrubia medzi Bulharskom a Slovenskom (Eastring projekt) vo výške 1 milióna eur.“