EÚ posilňuje celkovú spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu, a to pokiaľ ide o zastavenie prílevu neregulárnych migrantov, ako aj na účely riešenia prvotných príčin migrácie, aby sa znížili stimuly pre nelegálnu migráciu a aby sa bojovalo proti sieťam prevádzačov. Dôležitú úlohu v tomto ohľade zohráva rozvojová pomoc a humanitárna pomoc. EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci, poskytuje viac ako polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci.

Dôležité je aj partnerstvo medzi európskymi a africkými krajinami pri spoločnom a integrovanom riešení nelegálnej migrácie. O spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu sa bude rokovať na samite na Malte (11.-12. novembra 2015). Cieľom tohto samitu bude v prvom rade dosiahnuť spolu s africkými partnermi:
a) zabezpečenie pomoci partnerským krajinám v boji proti prevádzačom;
b) posilnenie spolupráce v oblasti účinnej politiky návratu;
c) zlepšenie zamerania rozvojovej spolupráce a posilnenie investícií v Afrike s cieľom riešiť prvotné príčiny migrácie, ako aj poskytovanie hospodárskych a sociálnych príležitostí.