EÚ od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine koordinuje pravidelné evakuácie ukrajinských pacientov, či už chronicky chorých alebo zranených. K dnešnému dňu bolo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany presunutých viac ako 3 000 ukrajinských pacientov s cieľom získať špecializovanú starostlivosť v nemocniciach v celej Európe. Ide o najväčšiu operáciu zdravotníckej evakuácie, ktorú doteraz koordinovalo Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie. Pacienti boli na účely liečby presunutí do nemocníc v 22 európskych krajinách.