Pred zajtrajším Medzinárodným dňom mládeže (12. augusta) dnes Európska komisia oznámila mená 25 mladých ľudí, ktorí boli vybratí za členov poradného zboru mládeže Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá na roky 2023 – 2025. Zbor bude radiť komisárke pre medzinárodné partnerstvá Jutte Urpilainenovej a generálnemu riaditeľstvu pre medzinárodné partnerstvá, pokiaľ ide o účasť mládeže na vonkajšej činnosti EÚ a jej silnejšie postavenie v tejto oblasti. Ide už o druhý poradný zbor mládeže pre medzinárodné partnerstvá, prvému skončil mandát v júli. Členovia zboru boli vybraní vo verejnej výzve, do ktorej sa prihlásilo viac ako 4 500 uchádzačov zo 150 krajín. Počas nasledujúcich dvoch rokov bude zbor tvoriť 14 žien a 11 mužov vo veku 19 – 29 rokov. Desať členov pochádza z Afriky, šesť z Ázie, jeden z Tichomoria, päť z Latinskej Ameriky a Karibiku a traja z Európskej únie.