Pozývame Vás na video brífing o prioritách portugalského predsedníctva Rady EÚ, ktoré sa bude konať v utorok 19. januára 2021 o 11.00 hod. prostredníctvom systému cisco webex. Podujatia za zúčastní Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Fernando Manuel de Jesus Teles Fazendeiro, veľvyslanec Portugalska pri SR, Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Barbara Wolf, veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko pri SR. Portugalsko tak bude Rade EÚ predsedať od 1. januára do 30. júna 2021 a nasledujúcich šesť mesiacov sa chce riadiť mottom „Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu“ Portugalské predsedníctvo Rady EÚ sa bude zameriavať na to, aby EÚ prekonala pandémiu ochorenia COVID-19. Bude presadzovať inovačnú víziu EÚ zameranú na budúcnosť a založenú na spoločných hodnotách solidarity, zbližovania a súdržnosti.