Európska komisia v rámci svojho programu EÚ SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a na zmiernenie výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu vydala dlhopis s jednou tranžou vo výške 9 mld. EUR, splatný v roku 2036. Ide o piatu emisiu dlhopisov v rámci nástroja EÚ SURE a o druhú emisiu v roku 2021. Dlhopis vzbudil veľký záujem investorov, vďaka čomu Komisia opäť získala veľmi dobré cenové podmienky, ktoré sa prenášajú priamo na členské štáty EÚ.
Ide o piatu emisiu dlhopisov v rámci nástroja EÚ SURE. Komisia navrhla finančnú podporu pre 19 členských štátov v celkovej výške 90,6 mld. EUR. Očakáva sa, že navrhovaných 230 mil. EUR pre Estónsko Rada schváli v riadnom termíne. Komisia doteraz po štyroch emisiách dlhopisov v rámci nástroja EÚ SURE celkovo vyplatila 53,5 mld. EUR týmto 15 členským štátom: Taliansko, Španielsko, Poľsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Cyprus, Slovinsko, Malta, Lotyšsko, Belgicko, Rumunsko, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko. Dlhopisy, ktoré vydala EÚ v rámci nástroja SURE, sú označované ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Investorom to dodáva istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely. Získané finančné prostriedky sa prijímajúcim členským štátom poskytujú vo forme úverov.