Európska únia a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci. Tá napríklad v roku 2014 predstavovala viac ako 58 mld. Eur. Európska komisia pravidelne prijíma opatrenia rozvojovej politiky, ktorými bojuje proti chudobe na celom svete. Tieto opatrenia sa okrem iného týkajú poskytnutia základného vzdelania a zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách, podpory krajín pri prechode na demokraciu, investovania do bezpečnosti potravín a rozvoja poľnohospodárstva ako aj oblasti silnejúcich pokrokov pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov (MDG). V minulom roku bola jedným z hlavných cieľom rozvojovej politiky aj stupňujúca sa migračná a utečenecká kríza.V tejto súvislosti zrealizovala Európska komisia prieskum zameraný na zisťovanie názorov európskej verejnosti na rozvojovú spoluprácu, pomoc a solidaritu. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v novembri až decembri minulého roku, sa zapojilo v 28 krajinách EÚ 27 672 respondentov, z toho 1 036 Slovákov. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.