Európska komisia dnes predstavila aj svoj pracovný program na rok 2019, v ktorom stanovila tri hlavné priority na nadchádzajúci rok: urýchlené dosiahnutie dohody o už predložených legislatívnych návrhoch s cieľom realizovať svojich desať politických priorít; prijatie obmedzeného počtu nových iniciatív na riešenie zostávajúcich výziev a predloženie niekoľkých iniciatív týkajúcich sa budúcnosti Únie s 27 členskými štátmi, ktoré upevnia základy silnej, jednotnej a zvrchovanej Európy.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „O sedem mesiacov zažije Európa pri voľbách do Európskeho parlamentu svoj najdôležitejší stret s voličmi za celú generáciu. Vyzývam Európsky parlament a Radu, aby prijali návrhy, ktoré Komisia predložila za ostatné štyri roky. Občanom nezáleží na návrhoch – im záleží na platných zákonoch, ktoré im dávajú práva. Najlepším signálom pre voličov, ktorí sa budúci rok vyberú k volebným urnám, bude, keď im ukážeme, že táto Únia prináša konkrétne, hmatateľné výsledky.