Komisia podniká kroky na zlepšenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom. Komisia predložila akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom s cieľom ďalej posilňovať technologický náskok Európy a podporovať jej technologickú základňu. V akčnom pláne sa odráža to, že financovanie EÚ po prvýkrát poskytuje príležitosti na posilnenie európskych inovácií skúmaním prelomového potenciálu technológií na rozhraní medzi civilným, obranným a vesmírnym využitím, ako sú napr. cloud, procesory, umelá inteligencia či kybernetické a kvantové technológie.
Hlavnými cieľmi akčného plánu je:
– posilniť komplementárnosť medzi príslušnými programami EÚ a nástrojmi, ktoré sa týkajú výskumu, vývoja a zavádzania technológií, s cieľom zvýšiť efektívnosť investícií a účinnosť výsledkov (synergie); – presadzovať, aby finančné prostriedky EÚ určené na výskum a vývoj, a to aj v oblasti obrany a vesmíru, mali hospodárske a technologické výhody pre európskych občanov (tzv. produkty spin-offs) a – uľahčiť využívanie výsledkov výskumu v civilnom priemysle a civilne motivovanej inovácii v projektoch európskej obrannej spolupráce (tzv. produkty spin-ins).