Európska komisia dokončila prípravy na scenár, že Spojené kráľovstvo 12. apríla vystúpi z Európskej únie bez dohody (tzv. tvrdý brexit). Zároveň naďalej podporuje správne orgány členských štátov v ich prípravách a vyzýva všetkých občanov a podniky v EÚ, aby sa aj naďalej informovali o dôsledkoch možného brexitu bez dohody a aby dokončili prípravy na neriadený odchod.
Ak dohoda o vystúpení nebude do piatku 29. marca ratifikovaná, 12. apríla by mohlo dôjsť k brexitu bez dohody. EÚ sa na túto možnosť pripravila a počas príprav zostala jednotná. Teraz je dôležité, aby si boli všetci vedomí, aké môže mať brexit bez dohody praktické dopady a ako sa na ne pripraviť.
V scenári bez dohody sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných opatrení. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ a nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. To bude mať samozrejme značne rušivý vplyv na občanov a podniky.
Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00800 6789 1011 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.