Komisia a spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) sa zaviazali otvoriť a rozšíriť prístup k superpočítačom EÚ svetovej úrovne pre európske startupy v oblasti umelej inteligencie, malé a stredné podniky a širšiu komunitu zaoberajúcu sa umelou inteligenciou, a to v rámci iniciatívy EÚ pre startupy v oblasti umelej inteligencie. Na podporu ďalšieho vývoja a rozšíriteľnosti modelov umelej inteligencie má zásadný význam prístup k špičkovým superpočítačom, ktoré urýchľujú výcvik a testovanie umelej inteligencie, čím sa čas odbornej prípravy trvajúci obvykle niekoľko mesiacov či rokov skráti na niekoľko týždňov.