Európska komisia oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Novými a o 20 % zvýšenými prostriedkami LIFE sa podporí dvanásť veľkých projektov v oblasti klímy v jedenástich členských štátoch, vrátane Slovenska. Očakáva sa, že tieto integrované projekty zmobilizujú značné dodatočné finančné prostriedky, čím sa pomôže členským štátom, aby využili iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.