Komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 290 miliónov eur na 132 nových projektov v rámci Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Tieto finančné prostriedky EÚ prispejú k celkovej investícii vo výške 562 miliónov eur s projektmi v takmer všetkých členských štátoch. Nové projekty v rámci programu LIFE pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050,nasmerovať biodiverzitu Európy na cestu obnovy do roku 2030 a prispieť k realizácii plánu zelenej obnovy EÚ po pandémii COVID-19. Ide o prvú sériu projektov vybraných v novom programovom období 2021 – 2027, v ktorom sa financovanie zvyšuje takmer o 60 %. V rámci tohto nového balíka Komisia vyčlenila približne 223 miliónov eur na projekty zamerané na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia. Zároveň investuje viac ako 70 miliónov eur do rôznych projektov v oblasti zmiernenia zmeny klímy, prispôsobenia sa zmene klímy a správy a informovania v oblasti klímy. Slovenská spoločnosť PistonPower s.r.o. je koordinátorom jedného z úspešných projektov v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov. Na projekte „Preukázanie nižších emisií a vyššej účinnosti prostredníctvom inovačných hydraulických systémov v demolačných strojoch“spolupracovali s partnermi z Talianska a z Nemecka. Európska únia podporí projekt sumou 1 360 182 eur.

.