Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začína v spolupráci s albánskymi orgánmi uskutočňovať historicky prvú spoločnú operáciu na území susednej krajiny mimo EÚ. Od 22. mája začali tímy z agentúry pôsobiť na grécko-albánskej hranici spolu s albánskymi príslušníkmi pohraničnej stráže. Cieľom operácie je posilniť riadenie hraníc a zvýšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ s plným súhlasom všetkých dotknutých krajín. Operácia je začiatkom novej etapy pohraničnej spolupráce medzi EÚ a krajinami západného Balkánu a je aj ďalším krokom k úplnému sfunkčneniu agentúry.
Albánsko zostáva ďalej zodpovedné za ochranu svojich hraníc, ale Európska pohraničná a pobrežná stráž mu môže poskytnúť technickú a operačnú podporu aj pomoc. Všetky operácie a nasadzovanie jednotiek na albánskej hranici s Gréckom sa budú uskutočňovať s plným súhlasom albánskych aj gréckych orgánov. Cieľom je podporiť Albánsko pri kontrole hraníc a v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.
Posilnená spolupráca medzi prioritnými tretími krajinami a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž prispeje k lepšiemu riadeniu nelegálnej migrácie, k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ a k posilneniu schopnosti agentúry konať v bezprostrednom susedstve EÚ.