Investičný plán pre Európu je prvou významnou iniciatívou Európskej komisie pod vedením Jean-Claude Junckera. Za jeho vznikom stojí potreba opätovne naštartovať investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta, ako aj potreba posilniť jednotný trh a podporiť malé a stredné podniky. Jadrom Investičného plánu je Európsky fond pre strategické investície, ktorého cieľom je mobilizovať investície v reálnej ekonomike.
Od spustenia Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) práve uplynul jeden rok a Komisia hodnotí dosiahnuté výsledky a zároveň predstavuje ďalšie návrhy. Očakáva sa, že na Slovensku bude z EFSI podporený projekt diaľničného obchvatu Bratislavy.