Digitálne osvedčenie:
– bude pokrývať očkovanie, vykonanie testu a prekonanie ochorenia, – bude k dispozícii v digitálnej a papierovej podobe v závislosti od výberu príjemcov a bude obsahovať digitálne podpísaný kód QR, – bude bezplatné, bude sa dať ľahko získať a bude dostupné aj osobám zaočkovaným pred nadobudnutím účinnosti nariadenia týkajúceho sa digitálneho osvedčenia EÚ o COVID-19 – môže byť dostupné pre členské štáty aj na vnútroštátne účely, ak je to stanovené vo vnútroštátnom práve, – členské štáty upustia od dodatočných cestovných obmedzení pre držiteľov digitálneho osvedčenia EÚ o COVID-19, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané na ochranu verejného zdravia, – Komisia takisto zmobilizuje 100 miliónov eur na podporu členských štátov pri poskytovaní cenovo prijateľných testov.