Európska komisia potvrdila, že úprava existujúcej slovenskej schémy na zachovanie zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb je v Platforma Re-open EU poskytuje relevantné informácie pre bezpečné cestovanie po všetkých členských štátoch EÚ a iných európskych krajinách. Táto platforma poskytuje občanom kvalitné informácie, ktoré sa neustále aktualizujú, aby sa zaručil bezpečný voľný pohyb osôb cez hranice v EÚ. Re-open EU poskytuje informácie o rôznych platných opatreniach v EÚ vrátane požiadaviek na karanténu či testovanie cestujúcich a digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré vám pomôžu jednoducho uplatňovať vaše právo na voľný pohyb. Poskytuje aj informácie o mobilných aplikáciách na sledovanie kontaktov s koronavírusom i aplikáciách na zasielanie výstrah. Členské štáty súhlasili s tým, že Re-Open EU budú využívať a širokej verejnosti tak poskytnú jasné, komplexné a včasné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach voľného pohybu, sprievodných požiadavkách, ako aj opatreniach týkajúcich sa občanov cestujúcich z rizikových oblastí, a to čo najskôr pred nadobudnutím ich účinnosti. Platforma Re-Open EÚ funguje už od júna 2020 a je prístupná ako webová stránka i ako aplikácia.