Európska komisia poskytne Slovensku, Estónsku a Švédsku celkovo takmer 253 miliónov eur úpravou troch operačných programov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v rámci programu REACT-EU. Tieto zmeny a doplnenia OP pomôžu dotknutým členským štátom a regiónom riešiť hospodárske a sociálne dôsledky pandémie koronavírusu a podporiť spravodlivú ekologickú a digitálnu obnovu. Slovensko dostane do OP FEAD ďalších 19 miliónov eur na poskytovanie potravinových balíkov približne 72 000 ľuďom v núdzi ročne do roku 2023. REACT-EU je súčasťou programu NextGenerationEU a v priebehu rokov 2021 a 2022 poskytuje dodatočné finančné prostriedky vo výške 50,6 miliardy eur (v bežných cenách) na programy politiky súdržnosti. Opatrenia sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, malých a stredných podnikov a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na vytvorenie budúcich základov zelenej a digitálnej transformácie a udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy.