Výrobcovia chemikálií, hliníka a ocele budú chránení pred presunom výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi aj po roku 2020, potvrdila Európska komisia. Energeticky náročné priemyselné odvetvia budú dostávať bezodplatné emisné kvóty aj po roku 2021. Potvrdil to eurokomisár Miguel Arias Cañete pri predstavovaní reformy Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorá má do roku 2030 zabezpečiť zníženie skleníkových plynov o najmenej 40 percent.
Celkový počet emisných kvót v ETS však bude každoročne klesať o 2,2 percenta. Priemysel pritom musí do roku 2030 znížiť svoje emisie až o celých 43 percent a to v porovnaní s úrovňami z roku 2005.