V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje, aby sa finančné prostriedky určené na riadenie migrácie a hraníc bezmála strojnásobili – z 13 miliárd eur v predchádzajúcom období na 34,9 miliardy eur. Návrh reaguje na čoraz väčšie výzvy v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti EÚ. Vytvorí sa nový samostatný fond pre integrované riadenie hraníc a posilnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž so stálym zborom s 10 000 príslušníkmi pohraničnej stráže.

Zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ

Účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ je nevyhnutná pri riadení migrácie, zaistenie vnútornej bezpečnosti či zachovanie schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Komisia navrhuje vyčleniť celkom 21,3 miliardy eur na riadenie hraníc a vytvoriť nový integrovaný Fond na riadenie hraníc s rozpočtom viac ako 9,3 miliardy eur.

Hlavnými aspektmi nového fondu sú:
–        správne nastavený súbor priorít, posilnenie vonkajších hraníc Európy, dôraznejšia a účinnejšia vízová politika,

  1. podpora členským štátom – z fondu sa vyčlení 4,8 miliardy eur vo forme dlhodobého financovania na podporu opatrení členských štátov v oblasti riadenia hraníc a ich vízovej politiky. Každý členský štát dostane pevne stanovenú sumu 5 miliónov eur, zvyšok sa rozdelí na základe pracovnej záťaže, tlaku a úrovne hrozby na vonkajších pozemných hraniciach (30 %), vonkajších námorných hraniciach (35 %), letiskách (20 %) a konzulárnych úradoch (15 %),
  2. pružná a rýchla reakcia – na cielenú podporu členských štátov, celoeurópskych projektov a riešenie naliehavých potrieb sa vyčlení 3,2 miliardy eur,
  3. lepšie vybavenie na colné kontroly na vonkajších hraniciach – 1,3 miliardy eur z nového nástroja pôjde na pomoc členským štátom pri nákupe najmodernejšieho colného vybavenia, jeho údržbu a nahrádzanie,
  4. posilnenie agentúr EÚ pre riadenie hraníc – viac ako 12 miliárd eur, ktoré nepôjdu z tohto fondu  sa vyčlení na ďalšie posilnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúry eu-LISA.