<div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Dnes navrhnutý
rozpočet EÚ na rok 2016 má výšku 143,5 mld. EUR. Prostriedky sa majú investovať
na rozvoj inovácií, vytváranie pracovných miest, pomoc pri odstraňovaní
rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi
či riešenie problematiky migrácie.&nbsp; </font><font face="Times New Roman" size="3"><span style="font-size: 11pt;">N<font size="3">ávrh teraz poputuje na
schválenie Európskemu parlamentu a členským štátom, ktoré spolurozhodnú o
konečnej podobe rozpočtu. </font></span></font></div>