Európska komisia navrhla ambiciózne iniciatívy na podporu čistejšieho, zdravšieho a bezpečnejšieho oceánu. Prispieva nimi v mene EÚ k samitu „One Ocean“, ktorý usporiadalo Francúzsko v Breste. Zároveň sa ukazuje, že EÚ sa ako prvá na svete snaží všestranne riešiť problémy oceánov. Na samite predniesla reč predsedníčka von der Leyenová, v ktorej predstavila tri hlavné iniciatívy za zlepšenie spolupráce v prospech ochrany a obnovy oceánov. Ide o: novú medzinárodnú koalíciu za ochranu biodiverzity na otvorenom mori, ktorá pokrýva 95 % oceánov; veľký projekt v oblasti výpočtovej techniky, ktorý výskumným pracovníkom umožňuje digitálne simulovať svetové oceány; a výskumnú misiu EÚ zameranú na obnovu našich oceánov a vôd do roku 2030. Tieto iniciatívy dopĺňajú celkový príspevok EÚ, ktorý počas samitu predstavili komisárka Gabrielová a komisári Vălean a Sinkevičius a ktorý sa zameriava na všetky štyri domény samitu.