Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:poľské schémy na podporu spoločností, bulharský systém podpory malých a stredných podnikov, francúzsky systém záruk vyvážajúcim spoločnostiam postihnutým pandémiou koronavírusu. Európska komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.