Eurospravodaj – 09 2023

SPRÁVA O STAVE ÚNIE 2023

Význam blížiacich sa eurovolieb zdôraznila Ursula von der Leyenová hneď v úvode svojho prejavu a pripomenula, že: „Únia dnes zhmotňuje víziu ľudí, ktorí po druhej svetovej vojne snívali o lepšej budúcnosti. Budúcnosti, v ktorej únia národov, demokracií a ľudí spolunažíva v spoločnom mieri a prosperite.” Následne zhrnula dosiahnuté úspechy Európskej komisie a predostrela aj hlavné témy, ktorým sa bude venovať do konca svojho mandátu. V úvodnej časti prejavu predsedníčka EK poďakovala Európskemu parlamentu, členským štátom ako aj svojmu tímu komisárov, za to, že sa im spoločne podarilo naplniť viac ako 90 % politických usmernení, ktoré predstavila v roku 2019.