Európska komisia spúšťa ďalší ročník súťaže Access City Award 2017. Ide o európske ocenenie pre mestá, ktoré sú prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí. Víťazné mestá sú oceňované za vytváranie bezbariérovejšieho a inkluzívnejšieho prostredia pre zdravotne postihnuté a staršie osoby vo všetkých oblastiach života: bývanie, detské ihriská, pracoviská, verejná doprava a komunikačné technológie. Súťaž Access City Award organizuje Európska komisia spoločne s Európskym fórom zdravotne postihnutých.
Za posledných šesť rokov sa do súťaže prihlásilo viac ako 250 miest, pričom ocenených bolo 33 z nich. Ocenenie je súčasťou snáh EÚ vytvárať bezbariérovú Európu.
Víťazom minulého ročníka bolo Miláno, víťazom piateho ročníka bolo mesto Borås (Švédsko), po ňom nasledovali Helsinki (Fínsko) a Ľubľana (Slovinsko).