Európska rada pre inovácie v rámci Európskej komisie vybrala 65 inovačných startupov a MSP, ktorým poskytne celkovo 363 miliónov eur na financovanie prelomových inovácií. Každá spoločnosť dostane kombináciu grantu a kapitálovej investície až do výšky 17 miliónov eur na vývoj a rozšírenie svojich prelomových inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti, digitálnych technológií, energetiky, biotechnológie, vesmírnych technológií a ďalších. Ide o prvú skupinu spoločností, ktorým sa poskytne financovanie z plnofunkčného nástroja Akcelerátor Európskej rady pre inovácie (EIC). Spoločnosti boli vybrané na základe dvojfázového postupu zavedeného v rámci programu Horizont Európa. Žiadosti najprv preskúmajú externí odborníci. Potom nasleduje pohovor s porotou, ktorú tvoria skúsení investori a podnikatelia. Medzi vybranými víťazmi figuruje aj projekt slovenskej spoločnosti GLYCANOSTICS s.r.o., ktorý sa zameriava na diagnostiku rakoviny prostaty s použitím neinvazívneho testu založeného na inovačnom skenovaní na báze Glycanu.

EIC Akcelerátor ponúka granty pre startupy a MSP vo výške do 2,5 milióna eur v kombinácii s kapitálovými investíciami prostredníctvom fondu EIC v rozmedzí od 0,5 do 15 miliónov eur. Okrem finančnej podpory môžu všetky projekty využívať aj služby podnikateľskej akcelerácie, ktoré poskytujú prístup k špičkovým odborným znalostiam, podnikom, investorom a subjektom pôsobiacim v príslušnom ekosystéme. Po úspešnej pilotnej fáze v rokoch 2018 – 2020 EIC začala pôsobiť v marci 2021 ako jedna z hlavných noviniek v rámci programu Horizont Európa. Jej rozpočet sa pohybuje na úrovni 10 miliárd eur, z čoho približne 1,1 miliardy eur je v roku 2021 k dispozícii na EIC Akcelerátor.