Každý z 30 satelitov systému Galileo ponesie meno jedného z detí, ktoré vyhrali súťaž v maľovaní Galileo v roku 2011. Včera prišiel na rad satelit, ktorý sa volá Samuel, po slovenskom víťazovi súťaže Samuelovi Petríkovi z Partizánskeho. Ďalšie tri dnes vypustené satelity sa volajú Tara, po výherkyni zo Slovinska, Anna, po výherkyni z Fínska a Ellen, po výherkyni zo Švédska.

Globálny satelitný navigačný systém EÚ Galileo už dnes umožňuje široké spektrum služieb. Vesmír využívame v mnohých technologických oblastiach a aj v každodennom živote, či už ide o záchranné pátracie akcie,  prepojené autá, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Tento priemysel je v Európe silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti, preto je potrebné doňho ďalej investovať, Na roky  V rámci 2021 – 2027 vyčlenila Komisia v návrhu svojho dlhodobého rozpočtu 16 miliárd eur  na Vesmírny program EÚ, ktorý spojí všetky už existujúce a nové vesmírne aktivity.