Európska komisia predstavila správu o strategickom výhľade z roku 2023, v ktorej analyzuje otvorenú strategickú autonómiu Európy založenú na udržateľnosti a dobrých podmienkach ľudí na život a navrhuje, ako sa k nej dopracovať. EÚ chce v najbližších desaťročiach dosiahnuť klimatickú neutralitu a udržateľnosť. Správa z roku 2023 navrhuje desať oblastí, v ktorých treba zasiahnuť, aby bola transformácia úspešná: • zabezpečiť novú európsku sociálnu zmluvu s obnovenou sociálnou politikou a zameraním sa na vysokokvalitné sociálne služby, • prehĺbiť jednotný trh, na ktorom sa presadí odolné hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií so zameraním na otvorenú strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť, • zveľadiť ponuku EÚ na svetovej scéne, aby sa upevnila spolupráca s kľúčovými partnermi, • podporiť posun vo výrobe a spotrebe k udržateľnosti, zamerať sa na reguláciu a podporovať vyvážený životný štýl, • prejsť na „Európu investícií“ prijatím verejných opatrení na uvoľnenie finančných tokov potrebných na súbežnú transformáciu, • zabezpečiť, aby výdavky verejnej správy zodpovedali udržateľnosti, zavedením efektívneho daňového rámca a verejných výdavkov, • ďalej posúvať politické a hospodárske ukazovatele k udržateľným a inkluzívnym podmienkam na život, a to aj prispôsobením HDP rôznym faktorom, • zabezpečiť, aby všetci Európania mohli prispievať k transformácii, zvýšením účasti na trhu práce a zameraním sa na budúce zručnosti, • posilniť demokraciu, pričom základom politík bude generačná spravodlivosť, ktorá zvýši podporu zmien, • doplniť civilnú ochranu „civilnou prevenciou“ posilnením súboru nástrojov EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie.