Dňa 13.02.2018  sa vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Ladislav Miko, stretol so slovenským ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom. Počas stretnutia hovorili o témach ako zdravšie ovzdušie, účinnejšia ochrana lesov a dôslednejšie triedenie a recyklácia odpadov.