Európska komisia dokončila preskúmanie 11 existujúcich rozhodnutí o primeranosti s tretími krajinami. Tieto rozhodnutia boli prijaté na základe právnych predpisov EÚ o ochrane údajov, ktoré predchádzali všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR). Komisia v správe konštatuje, že osobné údaje prenášané z Európskej únie do Andorry, Argentíny, Kanady, Faerských ostrovov, Guernsey, Ostrova Man, Izraela, Jersey, Nového Zélandu, Švajčiarska a Uruguaja naďalej využívajú primerané záruky ochrany údajov. Rozhodnutia o primeranosti prijaté pre týchto 11 krajín a území preto zostávajú v platnosti a údaje môžu naďalej voľne prúdiť do týchto jurisdikcií. Preskúmanie ukázalo, že rámce ochrany údajov v uvedených krajinách a územiach sa aj naďalej približujú rámcu EÚ a posilňujú ochranu osobných údajov. GDPR motivovalo pozitívne zmeny, ako je zavedenie nových práv pre jednotlivcov, posilnenie nezávislosti a právomocí orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov o ochrane súkromia alebo modernizácia pravidiel týkajúcich sa medzinárodných prenosov údajov.