Študenti z Obchodnej akadémie v Trnave predstavia európskym inštitúciám v marci tohto roka svoj pohľad na úlohu kultúry v budúcnosti Európy. Ako jediní zo Slovenska sa tak zúčastnia návštevy spolu s ďalšími 32 školami. Každú členskú krajinu EÚ ako aj päť kandidátskych krajín bude zastupovať jedna škola. V Bruseli budú spoločne diskutovať a hlasovať o troch návrhoch, ktoré európske inštitúcie zohľadnia pri tvorbe politiky. Iniciatívu zastrešuje Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý chce týmto zapojiť mladú generáciu do tvorby politiky na úrovni EÚ a zohľadniť ich názory.