Komisia predložila akčný plán pre kritické suroviny, zoznam kritických surovín z roku 2020 a prognostickú štúdiu o kritických surovinách pre strategické technológie a sektory s výhľadom do rokov 2030 a 2050. Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Bezpečné a udržateľné dodávky surovín sú predpokladom odolného hospodárstva. Len na batérie do elektrických automobilov a uskladňovanie energie bude napríklad Európa do roku 2030 potrebovať osemnásťkrát viac a do roku 2050 šesťdesiatkrát viac lítia. Ako vyplýva z našej prognózy, nemôžeme dovoliť, aby sa súčasné spoliehanie sa na fosílne palivá nahradilo závislosťou od kritických surovín. Narušenie našich strategických hodnotových reťazcov v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom to všetko ešte umocnilo. Vybudujeme preto silné spojenectvo pre kolektívny posun od veľkej závislosti k diverzifikovanému, udržateľnému a sociálne zodpovednému získavaniu zdrojov, obehovosti a inovácii.“
V akčnom pláne sa navrhujú konkrétne opatrenia na zníženie závislosti Európy od tretích krajín prostredníctvom diverzifikácie dodávok z primárnych aj sekundárnych zdrojov a zlepšenia efektívnosti využívania a obehovosti zdrojov. Tieto opatrenia podporia prechod na ekologické a digitálne hospodárstvo a zároveň sa vďaka nim posilní odolnosť Európy.
Na aktualizovanom zozname kritických surovín sa ich nachádza 30. Novou látkou je lítium, ktoré má zásadný význam pri prechode na elektromobilitu.