Komisia schválila pravidlá týkajúce sa digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorých sa stanovuje záväzné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní na účely cestovania v rámci EÚ na 9 mesiacov (presne 270 dní). Jasné a jednotné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní zaručí, že cestovné opatrenia budú naďalej koordinované; v súlade s výzvou Európskej rady z posledného zasadnutia 16. decembra 2021. Novými pravidlami sa zabezpečí, aby sa obmedzenia zakladali na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch, ako aj na objektívnych kritériách. Nepretržitá koordinácia je nevyhnutná pre fungovanie jednotného trhu a občania EÚ budú mať jasno v tom, ako si môžu uplatniť právo na voľný pohyb. Digitálny COVID preukaz EÚ je úspešným príbehom EÚ. Preukaz naďalej uľahčuje bezpečné cestovanie občanov v celej Európskej únii v čase pandémie. Doteraz bolo v EÚ vydaných 807 miliónov preukazov. Digitálny COVID preukaz EÚ sa stal celosvetovým štandardom: doteraz sa k systému pripojilo 60 krajín a území na piatich kontinentoch. Novými pravidlami pre cestovanie v rámci EÚ sa harmonizujú rôzne pravidlá v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho Komisia takisto upravila pravidlá kódovania potvrdení o očkovaní. Táto úprava je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa potvrdenia o očkovaní preukazujúce dokončenie primárnej vakcinačnej série dali vo všetkých prípadoch odlíšiť od potvrdení o očkovaní vydaných po posilňovacej dávke.Posilňovacie dávky sa budú označovať týmito kódmi:

  • 3/3 pre posilňovaciu dávku po primárnej dvojdávkovej vakcinačnej sérii.
  • 2/1 pre posilňovaciu dávku po jednodávkovej primárnej vakcinačnej sérii alebo po jednej dávke dvojdávkovej vakcíny podanej osobe, ktorá ochorenie prekonala.