Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou BioNTech-Pfizer na dodávke ďalších štyroch miliónov dávok vakcín proti COVID-19, ktoré budú mať členské štáty k dispozícii v nasledujúcich dvoch týždňoch, na zvládanie situácie v problémových oblastiach s koronavírusom, a uľahčenie voľného pohybu na hraniciach. Komisia pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie v členských štátoch. Napriek súčasnému zníženiu počtu úmrtí v EÚ vďaka očkovaniu starších a najzraniteľnejších osôb, je Komisia znepokojená vznikom viacerých ohnísk nákazy ochorením COVID-19 v celej Únii. Je to spôsobené najmä rozšírením nových variantov, ktoré sú nákazlivejšie. Vakcína od BioNTech-Pfizer sa ukázala ako vysoko účinná proti všetkým v súčasnosti známym variantom vírusu COVID-19.
S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí reagovať na tento vývoj Komisia rokovala so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o možnosti objednať pre členské štáty dodatočné dávky vakcín. Marcové zvýšenie dodávok je výsledkom úspešného rozšírenia výrobných kapacít v Európe, ku ktorému došlo v polovici februára. Členské štáty budú môcť nakúpiť celkom štyri milióny dávok, a to pomerne k počtu ich obyvateľov. Všetky dávky budú dodané do konca marca. Tieto dávky dopĺňajú harmonogram dodávok, na ktorom sa v súčasnosti dohodli členské štáty so spoločnosťou BioNTech-Pfizer.