Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o opatreniach v oblasti obehového hospodárstva a energetického označovania mobilných telefónov a tabletov. Cieľom konzultácie je získať spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán a informácie o používateľských návykoch,, preferenciách a možnostiach výberu pri kupovaní, používaní, oprave a recyklácie týchto produktov. Výsledky konzultácie pomôžu Komisii posúdiť relevantnosť nových regulačných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto výrobky stali energeticky účinnejšími a udržateľnejšími a ľahšie sa opravovali, zlepšovali, opätovne používali a recyklovali. Komisia pred niekoľkými týždňami uverejnila prípravnú štúdiu o ekodizajne mobilných telefónov, smartfónov a tabletov, v ktorej posúdila najmä uskutočniteľnosť navrhnutia požiadaviek na ekodizajn. V smernici o ekodizajne sa stanovujú minimálne požiadavky na výrobky s cieľom zlepšiť ich environmentálne vlastnosti. Verejná konzultácia bude otvorená do 23. augusta 2021.