Európania pozitívne vnímajú stav európskeho hospodárstva (50 %, + 2 percentuálne body od jesene 2017), čo je najvyššie skóre od roku 2007. Pozitívne vnímanie sa zvýšilo v 21 členských štátoch.

Pozitívne hodnotenie stavu národného hospodárstva (49 %, +1) prvýkrát od jari 2007 prevažuje nad negatívnym vnímaním (47 %, -2). Toto však neplatí pre Slovensko, kde stav hospodárstva hodnotí pozitívne 41% respondentov a negatívne 55%.

Podpora pre hospodársku a menovú úniu a euro dosahuje rekordnú úroveň, až tri štvrtiny respondentov (74 %) v eurozóne podporuje jednotnú menu. V tomto ukazovateli je Slovensko nad priemerom EÚ, podporu euru a hospodárskej a menovej únii vyjadrilo až 77% opýtaných.