Parlament bude dnes rokovať a vo štvrtok hlasovať o nových pravidlách, podľa ktorých budú firmy musieť zvažovať vplyv svojich aktivít na ľudské práva a životné prostredie. Podľa nových pravidiel sa od spoločností bude vyžadovať, aby predchádzali, ukončili alebo zmiernili negatívny vplyv, ktorý majú ich činnosti na ľudské práva a životné prostredie, ako napríklad detská práca, otroctvo, znečistenie alebo strata biodiverzity. Takisto budú musieť vyhodnotiť vplyv svojich partnerov v hodnotovom reťazci na ľudí a planétu, a to vrátane dodávateľov, dopravy, distribúcie alebo predaja. Pravidlá sa budú vzťahovať na spoločnosti so sídlom v EÚ s viac ako 250 zamestnancami a obratom nad 40 miliónov eur a na materské spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami a obratom vyšším ako 150 miliónov eur. Zahrnuté budú aj spoločnosti z krajín mimo EÚ s obratom vyšším ako 150 miliónov eur, ak z tohto obratu vzišlo aspoň 40 miliónov eur v EÚ. Spoločnosti, ktoré nedodržia pravidlá, budú právne zodpovedné a môžu čeliť pokutám vo výške minimálne 5 % svojho celosvetového obratu. Keď Parlament prijme svoju pozíciu, môžu sa začať rokovania s členskými štátmi o konečnej podobe smernice.