Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom včerajšom vyhlásení pripomenula, že v dôsledku manipulácií našich trhov s energiu zo strany Ruska, čelíme mimoriadnej situácii. Diverzifikáciou sme zvýšili dodávky LNG a plynu cez plynovodné potrubia z USA, Nórska, Alžírska, Azerbajdžanu a iných krajín. Už dnes Nórsko dodáva do Európskej únie viac plynu ako Rusko. Prostredníctvom programu RePowerEU uskutočňuje Únia rozsiahle investície do domácich obnoviteľných zdrojov energie. Súčasne vnímame, že manipulácia s trhmi s plynom má priamy vplyv na trhy s elektrickou energiou. Sme konfrontovaní s astronomickými cenami elektrickej energie pre domácnosti a firmy, preto bude predložený súbor okamžitých opatrení, ktoré ochránia zraniteľných spotrebiteľov a podniky a pomôžu im prispôsobiť sa. Po prvé, budú predstavené inteligentné úspory elektrickej energie, čo si vyžaduje inteligentné zníženie dopytu. Bude navrhnutý povinný cieľ znížiť spotrebu elektrickej energie v čase špičky. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Únia úzko spolupracovať s členskými štátmi. Po druhé, bude navrhnutý strop príjmov podnikov vyrábajúcich elektrickú energiu s nízkymi nákladmi. Nastal čas, aby spotrebitelia profitovali z nízkych nákladov na nízkouhlíkové zdroje energie – ako sú obnoviteľné zdroje energie. Po tretie, to isté musí platiť aj pre neočakávané zisky podnikov pôsobiacich v oblasti fosílnych palív. Ropné a plynárenské podniky tiež dosiahli masívne zisky. Bude preto navrhnutý solidárny príspevok pre spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá. Členské štáty by mali investovať tieto príjmy do podpory zraniteľných domácností a investovať do čistých domácich zdrojov energie. Po štvrté, podniky poskytujúce energetické služby sa musia podporovať, aby sa vyrovnali s nestálosťou trhov. Únia pomôže uľahčiť likviditu zo strany členských štátov pre energetické podniky. Po piate, bude navrhnutý strop pre ruský plyn. Musíme znížiť príjmy Ruska, ktoré Putin využíva na financovanie brutálnej vojny proti Ukrajine. Na začiatku vojny predstavoval plyn z ruských potrubí 40 % všetkého dovážaného plynu. Dnes dosahuje iba 9 % dovozu plynu do Európskej únie.