Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič: ,,Určite ide o jeden z najčernejších dní v histórii Európskej únie, ktorý bude mať ďalekosiahle dôsledky, nielen pre Veľkú Britániu, ale aj pre dvadsať sedem ostatných členských štátov – ako bude Európska únia v novom formáte fungovať. Výsledok referenda však treba rešpektovať, aj keď ide o veľký zásah do budúcnosti Európskej únie. Teraz bude maximálne dôležité, aby sa situácia stabilizovala, predovšetkým, aby sa stabilizovali finančné trhy, bankový sektor, a aby sme sa začali pripravovať, podľa možností, na čo najprofesionálnejší priebeh rokovaní o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.V Európskej komisii sme pripravení začať s Veľkou Britániou rokovania o podmienkach jej vystúpenia z Európskej únie čo najskôr, nakoľko zdržiavanie by len zbytočne predlžovalo neistotu.Chcem povedať, že aj keď ide o úplne prvé vystúpenie členskej krajiny, Európska únia je na túto situáciu pripravená vo svojich zmluvách. Som presvedčený, že máme dobré pravidlá na to, aby sme tento proces kultivovane zvládli.V súlade s nimi, konkrétne s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, by Veľká Británia mala oznámiť Európskej rade zámer opustiť Úniu a mali by sa začať negociácie o podmienkach ukončenia jej členstva. Samotný výsledok referenda k tomu nestačí – zmluvy jasne predpisujú, že musí dôjsť k notifikácii. Do ukončenia rokovaní však Veľká Británia zostáva plnohodnotným členom Únie, so všetkými príslušnými právami a povinnosťami".