Európska komisia zverejnila správu, podľa ktorej členské štáty EÚ prišli v roku 2019 na príjmoch z DPH o približne 134 miliárd eur. Do tejto sumy sú zahrnuté straty príjmov spôsobené podvodmi a únikmi v oblasti DPH, vyhýbaním sa plateniu DPH a optimalizačnými postupmi, konkurzmi a platobnou neschopnosťou, ako aj nesprávnymi výpočtami a administratívnymi chybami. Hoci niektoré straty príjmov sú nevyhnutné, rozhodnými opatreniami a cielenou odozvou cez politiky by sa dalo veľa zmeniť najmä v dodržiavaní predpisov. Strata príjmov z DPH mimoriadne negatívne ovplyvňuje výdavky na verejné statky a služby, ako sú školy, nemocnice a doprava, ktoré všetci potrebujeme. Chýbajúcu DPH by členské štáty mohli použiť na pokrytie dlhu, ktorý vznikol v súvislosti s úsilím o obnovu po pandémii COVID-19, alebo na zvýšenie financovania opatrení na ochranu klímy.