Komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (Important Project of Common European Interest – IPCEI) na podporu výskumu a inovácií v hodnotovom reťazci batérií. Projekt s názvom „European Battery Innovation“ spoločne pripravili Belgicko, Chorvátsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Týchto dvanásť členských štátov poskytne v nasledujúcich rokoch financovanie až do výšky 2,9 miliárd EUR. Očakáva sa, že verejné financovanie uvoľní ďalších 9 miliárd EUR zo súkromných investícií, čo je viac ako trojnásobok verejnej podpory. Projekt dopĺňa prvý IPCEI v hodnotovom reťazci batérií, ktorý Komisia schválila v decembri 2019. Viac informácií o výške pomoci jednotlivým účastníkom bude k dispozícii vo verejnej verzii rozhodnutia Komisie.
Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za Európsku alianciu pre batérie, uviedol: *„Vďaka svojmu zameraniu na novú generáciu batérií pomôže tento silný celoeurópsky projekt spôsobiť revolúciu na trhu s batériami. Posilní tiež našu strategickú autonómiu v sektore nevyhnutnom pre ekologickú premenu Európy a dlhodobú odolnosť. Ešte pred asi tromi rokmi EÚ takmer nebola na mape odvetvia batérií. Dnes je Európa globálnym hotspotom batérií. A do roku 2025 bude výsledkom našich opatrení v rámci Európskej aliancie batérií odvetvie, ktoré bude schopné každý rok poháňať najmenej šesť miliónov elektrických automobilov. Náš úspech spočíva v spolupráci a len v rámci tohto projektu sa predpokladá asi 300 partnerstiev medzi priemyselnými a vedeckými aktérmi. “* Na projekte sa zúčastní 42 priamych účastníkov vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov s aktivitami v jednom alebo viacerých členských štátoch. Priamy účastníci budú úzko spolupracovať s viac ako 150 externými partnermi, ako sú univerzity, výskumné organizácie a MSP z celej Európy. Predpokladá sa, že celkový projekt bude dokončený do roku 2028. V prílohe nájdete zoznam priamych účastníkov, ich členských krajín a rôznych projektových oblastí.