V kontexte celosvetovej pandémie narástla dôvera Slovákov v EÚ a to aj napriek pesimizmu ohľadom vlastnej situácie: dôvera v EÚ je najvyššia za posledných 10 rokov, Európanmi sa cíti byť viac ako 8 z 10 Slovákov a každý druhý je spokojný s fungovaním demokracie v EÚ, napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou.
Tieto údaje vyplývajú z Národnej správy Štandardného Eurobarometra (EB 94), ktorú 30.4. 2021, deň pred 17. výročím vstupu Slovenska do EÚ, zverejnila Európska komisia. Slováci aj tento rok najviac oceňujú voľný pohyb, mierové spolunažívanie a spoločnú menu. Tieto výhody boli počas uplynulého roku obmedzené, čo nám ešte viditeľnejšie ukazuje ich prínos.
„Niektoré výhody, ktoré sú dlhodobo stabilné berieme ako samozrejmé. Tohtoročný prieskum ukazuje najvyššiu dôveru v EÚ za posledných 10 rokov a pri tom bol celý rok charakteristický tým, že sme počuli veľkú kritiku smerom na Európsku únie, aj čo sa týka vakcín. Európa v mnohých ohľadoch zohráva v našich životoch úlohu referenčného bodu – môžeme sa na ňu odvolať, môžeme v nej nájsť oporu, a máme veľký počet občanov a spoločností, ktorí sa na nás obracajú, keď majú pocit, že zlyháva národný systém,“ povedal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.
Prieskum ďalej potvrdzuje dlhodobý trend vyššej dôvery v Európske inštitúcie ako v tie národné. EÚ dôveruje 55 % opýtaných (v porovnaní s 45 % pred rokom EB93), zatiaľ čo dôvera vo vládu a parlament na Slovensku klesá. Slováci dôverujú EP (48 %) a EK (50 %) zhruba dvakrát viac ako svojmu národnému parlamentu a vláde. Vláde dôveruje 24 % a NR SR 23 % Slovákov. V porovnaní s prieskumom spred roka (EB93) mierne narástla dôvera v súdy z 25 % na 28 % a Polícia SR si udržala stabilných 45 %. Armáda má na Slovensku dlhodobo najvyššiu dôveru spomedzi národných inštitúcií a zaznamenala aj najvyšší nárast za posledný rok z 61 % na 65 %. Poklesla aj dôvera Slovákov v média, najviac ľudí (60 %) dôveruje rozhlasu, nasleduje dôvera v televíziu (53 %), písanú tlač (47 %), internet (39 %) a sociálne siete (22 %). Najvýraznejší pokles dôvery (oproti EB92) zaznamenali sociálne siete (10 percentuálnych bodov), televízia (7 percentuálnych bodov) a písaná tlač (6 percentuálnych bodov).